Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
The graphs show a plateau at the level of…
Графики изображают прямую на уровне...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Within the picture is contained…
На рисунке мы можем увидеть...
Beschrijving van een afbeelding
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

This diagram represents…and therefore shows that…
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The shape of the graph demonstrates that…
Форма графика показывает, что...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The graph can thus be used to predict…
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure…representing…
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure…showing…
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…examining…
Диаграмма... рассматривает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…depicting…
Диаграмма... изображает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling