Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Beschrijving van een afbeelding
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure…showing…
Figura...arătând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling