Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
The graphs show a plateau at the level of…
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Within the picture is contained…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschrijving van een afbeelding
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

This diagram represents…and therefore shows that…
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The shape of the graph demonstrates that…
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
The graph can thus be used to predict…
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure…representing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure…showing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…examining…
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram…depicting…
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling