Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Billedet indeholder...
Bilden visar ...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafens facon demonstrerer at...
Formen på diagrammet visar på att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur... repræsenterer...
Figur ... respresenterar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur... viser...
Figur ... visar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... undersøger...
Diagram ... undersöker ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... skildrer...
Diagram ... skildrar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling