Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafen viser et plateau ved niveauet...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Billedet indeholder...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafens facon demonstrerer at...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur... repræsenterer...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur... viser...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... undersøger...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... skildrer...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling