Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Beschrijving van een afbeelding
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figur... viser...
Figure…showing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling