Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
图表显示在...水平下保持稳定
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
图片中包含...
Această imagine conţine...
Beschrijving van een afbeelding
该图表显示,...至...期间,...比...多
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

图表表明...,因此得出...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
图表的变化表明...
Forma graficului demonstrează că...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
图中有明确的分布模式,这意味着...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
因此,该图表可以用来预测...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

数字...代表...
Figura...reprezintă...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
数字...表示...
Figura...arătând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
示图...表示...
Diagrama...exprimând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
示图...描绘...
Diagrama...reprezentând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling