Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
图片中包含...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

图表表明...,因此得出...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
图表的变化表明...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
因此,该图表可以用来预测...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

数字...代表...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
数字...表示...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
示图...表示...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
示图...描绘...
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling