Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
En resumen,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
En síntesis,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
En definitiva,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
En términos generales,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Podemos evidenciar que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Todo esto apunta a...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
En resumen...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk