Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk