Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk