Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
संक्षेप में...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
हम यह देख सकते हैं कि...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
... के अनुसार
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk