Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
La antaŭa diskuto provis...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Por resumi…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
En resumo,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
Entute...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
Ĝenerale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Ni povas vidi, ke...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
Entute...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk