Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk