Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Samenvatting van een werkstuk
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Till slut...
إجمالا...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Heldere conclusie
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk