Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Samenvatting van een werkstuk
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Tóm lại...
संक्षेप में...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Heldere conclusie met solide argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Heldere conclusie met solide argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Heldere conclusie
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk