Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Samenvatting van een werkstuk
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Özetlemek gerekirse ...
Însumând totul...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Kısacası ...
Rezumând,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Sonuç olarak ...
Per ansamblu...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Genel olarak ...
În mare...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... bizi ... sonucuna götürür.
...ne duce la concluzia că...
Heldere conclusie met solide argumenten
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Heldere conclusie met solide argumenten
Daha sonra görebiliriz ki ...
Putem observa prin urmare că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Pentru a restabili echilibrul...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Heldere conclusie
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk