Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Özetlemek gerekirse ...
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Kısacası ...
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Sonuç olarak ...
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Genel olarak ...
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... bizi ... sonucuna götürür.
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Daha sonra görebiliriz ki ...
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk