Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Özetlemek gerekirse ...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Kısacası ...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Sonuç olarak ...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Genel olarak ...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... bizi ... sonucuna götürür.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Daha sonra görebiliriz ki ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk