Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Samenvatting van een werkstuk
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Abych to shrnul(a),...
Εν περιλήψει,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Souhrnně lze říci,...
Εν ολίγοις,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Celkem vzato...
Εν συντομία,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Celkem vzato...
Σε γενικές γραμμές,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nás vede k závěru, že...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vidíme tedy, že...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Pochopení... může pomoci odhalit...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Zároveň...
Συνοπτικά...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Heldere conclusie
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk