Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Abych to shrnul(a),...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Souhrnně lze říci,...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Celkem vzato...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Celkem vzato...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nás vede k závěru, že...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vidíme tedy, že...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Pochopení... může pomoci odhalit...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Zároveň...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk