Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
สรุปทั้งหมด...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
โดยสรุป...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
ทั้งหมด...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
โดยภาพรวมแล้ว...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
โดยสมดุลแล้ว...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk