Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
สรุปทั้งหมด...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
โดยสรุป...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
ทั้งหมด...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
โดยภาพรวมแล้ว...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
โดยสมดุลแล้ว...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk