Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

En la introducción de este trabajo mencionamos...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
La discusión anterior ha tenido la intención de...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
En resumen,...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En síntesis,...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
En definitiva,...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
En términos generales,...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nos lleva a la conclusión de que...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
Podemos evidenciar que...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Todo esto apunta a...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En resumen...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk