Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
En resumen,...
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En síntesis,...
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
En definitiva,...
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
En términos generales,...
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nos lleva a la conclusión de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Podemos evidenciar que...
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Todo esto apunta a...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En resumen...
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk