Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
La discusión anterior ha tenido la intención de...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
En resumen,...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En síntesis,...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
En definitiva,...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
En términos generales,...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... nos lleva a la conclusión de que...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Podemos evidenciar que...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Todo esto apunta a...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En resumen...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk