Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
В целом...
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
В общем...
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
В балансе...
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk