Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Мы начали доклад с того, что...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
Последующее обсуждение было попыткой...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Подводя итог...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Подводя итог...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
В целом...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
В общем...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... позволяет нам сделать вывод, что...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Таким образом мы видим, что...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Все это указывает на то, что...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
В балансе...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk