Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
În mare...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk