Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Samenvatting van een werkstuk
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Însumând totul...
Riassumendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Rezumând,...
Concludendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Per ansamblu...
Complessivamente...
Algemene beoordeling van een werkstuk
În mare...
In generale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...ne duce la concluzia că...
.... ci porta a concludere che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Putem observa prin urmare că...
Siamo dunque portati a credere che...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Pentru a restabili echilibrul...
Tirando le somme...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Heldere conclusie
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk