Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Este trabalho começou apontando...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Samenvatting van een werkstuk
A prévia discussão buscou...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Resumindo, ...
Însumând totul...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Em suma, ...
Rezumând,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Em síntese, ...
Per ansamblu...
Algemene beoordeling van een werkstuk
De modo geral, ...
În mare...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nos leva à conclusão de que...
...ne duce la concluzia că...
Heldere conclusie met solide argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Heldere conclusie met solide argumenten
Pode-se ver então que...
Putem observa prin urmare că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tudo isso aponta para o fato que ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Recapitulando, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Heldere conclusie
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk