Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Este trabalho começou apontando...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
A prévia discussão buscou...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Resumindo, ...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Em suma, ...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Em síntese, ...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
De modo geral, ...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nos leva à conclusão de que...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Pode-se ver então que...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tudo isso aponta para o fato que ...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Recapitulando, ...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk