Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
Εν περιλήψει,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
Εν ολίγοις,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
Εν συντομία,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
Σε γενικές γραμμές,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Συνοπτικά...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk