Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
La antaŭa diskuto provis...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
Por resumi…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
En resumo,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
Entute...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
Ĝenerale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
Ni povas vidi, ke...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Entute...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk