Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk