Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk