Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk