Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
En resumen,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
En síntesis,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
En definitiva,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
En términos generales,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Podemos evidenciar que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Todo esto apunta a...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
En resumen...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk