Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Însumând totul...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Rezumând,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Per ansamblu...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
În mare...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk