Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Este trabalho começou apontando...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A prévia discussão buscou...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Resumindo, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Em suma, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Em síntese, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
De modo geral, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nos leva à conclusão de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Pode-se ver então que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Recapitulando, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk