Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk