Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk