Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Kaiken kaikkiaan
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Yleisesti ottaen
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Näemme siis, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Kaiken kaikkiaan
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk