Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
لتلخيص ما سبق...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
إجمالاً، ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
إجمالا...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
في نهاية الأمر...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk