Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
요약하면, ...
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
요약하면, ...
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
대체로, ...
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
대체로, ...
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
모든 것을 고려하여, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk