Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Samenvatting van een werkstuk
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
요약하면, ...
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
요약하면, ...
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
대체로, ...
Kaiken kaikkiaan
Algemene beoordeling van een werkstuk
대체로, ...
Yleisesti ottaen
Algemene beoordeling van een werkstuk
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Näemme siis, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
모든 것을 고려하여, ...
Kaiken kaikkiaan
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Heldere conclusie
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk