Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk