Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk