Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Însumând totul...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Rezumând,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Per ansamblu...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
În mare...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...ne duce la concluzia că...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Putem observa prin urmare că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Toate aceste argumente indică faptul că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Pentru a restabili echilibrul...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk