Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk